Vaaleasta Muscadellesta valmistettuihin lajikeviineihin ei käytännössä pääse käsiksi, koska rypäleellisiä, tai ranskalaisittain myskimäisiä, aromeja tuottava lajike on parhaimmillaan pieninä pitoisuuksina sekoiteviineissä Semillonin ja Sauvignon Blancin kanssa. Lajike yhdistetään Bordeaux'n alueeseen ja sen lähiympäristöön ja sisältyy Nautiskelijalla Porvoon vaaleaan sekoitteeseen. Maineikkaimmillaan ja laadukkaimmillaan lajike on Australian Victorian osavaltion väkevöidyissä tammivetoisissa Liqueur Tokay ‒viineissä, joihin kolmannella vuosituhannella sovelletaan oikeaan rypäleeseen viittaavaa Muscadelle-nimitystä tai vaihtoehtoisesti (epämyyvää) Topaque-nimeä EU:n tekemien sopimusten mukaisesti.

Lajikkeen Ranskan vuoden 2009 viljelyala oli 1557 hehtaaria. Siitä yli puolet (885 ha) oli Bordeaux’n alueella ja 438 hehtaari Dordognen (Bergerac) provinssissa. Puoli vuosisataa aikaisemmin vuonna 1958 lajikkeen Ranskan viljelyala oli vielä 6257 hehtaaria. Australiassa rypäleen suosion kohtalo on ollut samankaltainen. Vuonna 2008 lajikkeen Australian viljelyala oli enää 155 hehtaaria. Koillis-Victorian osavaltioon rypäle saapui jo 1850-luvulla. Satunnaisia viljelmiä on vielä jäljellä vanhan ajan peruna Kaliforniassa ja Etelä-Afrikassa. Moderneihin makumieltymyksiin rypäle ei sovi.

Muscadelle-rypäleelle on moderneille valmistustekniikoilla laadukkaampia vaihtoehtoja, joten Bordeaux’ssa ja sen lähiympäristössä uudelleen istutettaessa lajike yleensä vaihdetaan. Puoliaan se on kuitenkin pitänyt Lounais-Ranskassa huomattavasti paremmin kuin muut historiallisesti merkittävät Ugni Blanc ja Folle Blanche. Lajikkeella on vanhempi-lapsi-suhde vanhan ja kadonneen Gouais Blanc ‒lajikkeen kanssa. Lajikkeesta on kirjallisia mainintoja Bordeaux’n ympäristössä jo 1700-luvulta.

Lajike on turvallinen viljeltävä koska köynnös silmikoi myöhään ja rypäleet kypsyvät aikaisin, tosin kasvukauden pitää olla suhteellisen viileä mutta samalla riittävän kuiva. Lyhyen kasvukauden seurauksena on tosin sävykkyyden ja viinien yleisen laatutason heikkous. Köynnös on elinvoimainen, joten sopivilla sidontatekniikoilla volyymeja riittää. Köynnös on tosin herkkä monille tuholaisille ja harmaahomeelle, mutta toisaalta makeissa viineissä rypälettä on arvostettu sen jalohomealttiuden vuoksi.

Nimestä ja rypäleellisistä aromeista huolimatta lajiketta ei saa sekoittaa Muscat-ryhmän lajikkeisiin tai suomalaisittain Muskatelliin. Lajikkeella korostetaan viinien parfyymisuutta, yrttimäisyyttä sekä hedelmien aromaatisuutta etenkin makeissa viineissä sekä aikaisemmin suosituissa välimakeissa Semillon-vetoisissa viineissä. Pitkään säilytettävissä huippuviineissä lajike on vähintään ongelmallinen, koska siitä valmistetut viinit eivät kestä varastointia. Laatupainotteiset tuottajat ovat siis käytännössä unohtaneet lajikkeen. Makeissa viineissä sillä on vielä arvostusta Dordognen Monbazillac-viineissä. Modernilla tekniikalla parfyymisuus ja nuoruuden hedelmäisyys saadaan muilla rypäleillä aikaiseksi. Vaihtoehtoihin verrattuna viinien tyylikkyys on heikohkoa.

Victorian osavaltion Rutherglenin väkevissä viineissä lajikkeen suosio on ollut myös selvässä laskussa, koska Muskatellista eli Muscatista saa viiniin enemmän tavaraa, säilyvyyttä ja tyylikkyyttä. Väkevät makeat viinit ovat muutenkin joutuneet globaaliin epäsuosioon. Muscadelle on mahdollisesti ollut myös makeiden viinien lajike menneinä vuosisatoina ja Liqueur Tokay-viinit ovat olleet tästä muistona. Australialaisten nimitys Tokay johtuu kuitenkin siitä, että he luulivat lajiketta unkarilaiseksi Tokajin alueen Harslevelüksi. Tällaiset nimisekaannukset eivät ole millään lailla harvinainaisia.

Kalifornialaiset ovat puolestaan nimenneet lajikkeen monesti harhaanjohtavasti Sauvignon Vertiksi, jolla ei kuitenkaan ole tekemistä Sauvignonassen alias Friulanon kanssa, vaikka muualla Sauvignon Vert on Sauvignonassen synonyymi.

Mietoja lajikeviinejä ei käytännössä lajikkeesta valmisteta vaan se on ollut täydennerypäle. Lajike sopii sekoiteviineihin nuoruuden hedelmäisyyttä korostamaan. Victorian väkevissä viineissä laatupotentiaali on kuitenkin kiitettävän puolella. Yleensäkin lajike hyötyy viinien sokerista. Synonyymit viittaavat monesti myskimäisyyteen: Bouillenc, Guinlhan Musqué, Musquette, Muscat Fou, Muscat Guilan, Muskadel, Sauvignon Vert ja Tokay. Nautiskelijan viiniarvoissa rypälettä löytyy lähinnä Porvoon vaalean sekoitteen kohdalta, tosin vain Lounais-Ranskassa.

Nautiskelijan viiniarvioiden tietokannasta löytyy muutama makea lajikeviini. Kuivien lajikeviinin laatupotentiaali    TYYDYTTÄVÄ.
Kyntensä lajike näyttää tammitetuissa makeissa viineissä.

Sivu päivitetty 2.9.2018.