ISSN 1458-8439

Nautiskelijan toiminta-ajatus


SUOMALAISEN VIINITIETOUDEN TIETOPANKKI

Nautiskelija on laatutietoisen ja tarvittaessa kriittiseen analyyttiseen ajatteluun tottuneen viininystävän julkaisu. Alkon perusvalikoiman (vakiovalikoiman) alle 30 euron pulloissa myytävistä viineistä löytyvät arviot. Poikkeuksen muodostavat kaikkein kalleimmat viinit, joista on vain otos samoin kuin hanapakkausviineistä (BIB), Hanapakkausviineillä hoidetaan Pohjoismaissa bisneksen edellyttämät mahdollisimman alhaisten tuotantokustannusten suuret volyymit. Laatuviinien eikä laadukkaiden viinien kanssa happea läpäisevillä hanapakkauksilla ei odotusarvoisesti ole mitään tekemistä. Eri hintaisten viinien ystävät löytävät Nautiskelijan viiniarvioiden tietokannasta itselleen parhaiten sopivat viinit. Lukijalle annetaan tiedot olla oman itsensä herra tai rouva viinivalinnoissa.

Viinimaailman kuuluisuuksia ja massoja maistetaan myös analyyttisesti, jotta perspektiivi viinimaailman koko kirjoon säilyy. Viiniarviot ja taustatieto perustuvat Nautiskelijan juomakriitikon Ismo Järvisen, analyyttiseen ammattitaitoon kolmenkymmenen vuoden kokemuksella. Nautiskelijan kriitikko arvioi viinit normaalin hankinta- ja käyttöyhteyden mukaisesti avoimena.

Nautiskelijan tilaajan perustyövälineeksi on suunniteltu tietokanta tarvittaessa monipuolisilla – parilla tusinalla - poimintokriteerillä. Vuoden 2016 lopussa se oli reilun 14000 – ja tarkalleen 14133 – arvion/analyysin tietokanta. Tietokannassa on Alkon perusvalikoiman viinien arvioiden ohella edustava otos Alkon tilausvalikoiman sekä (Arkadin) erikoisvalikoiman viineistä. Lisäksi Silja Linen sekä Viking Linen viineistä löytyy laaja otos. Viidennes arvioista on Suomen vähittäismyynnin ulkopuolista viineistä. Näistä viineistä Nautiskelija käyttää nimitystä Erikoisviinit.

Käytännössä kaikista Alkon perusvalikoiman viineistä löytyy arvio ja lukijalta kärsivällisyyttä ja analysointikykyä edellyttävä syvällisempi analyysi. Nautiskelijan kriitikon on luonnollisesti mahdoton arvioida yksittäisen viinin jokainen vuosikerta. Viinistä syvällisesti kiinnostuneet voivat valita tulosteisiinsa Omat asetukset -kohdassa lyhyempää ja pelkistetympää arviota syvällisemmän ja viiniä hieman eri näkökulmasta lähestyvän analyysin. Lukija saa halutessaan kummankin yhtä aikaa näkyviin.

Nautiskelijan viinisivusto on tilaajaperusteinen julkaisu. Kolmannen vuosituhannen toisen vuosikymmenen loppupuolella valtaosa internetin asiapitoisesta sisällöstä on siirtynyt maksumuurien taakse. Nautiskelijan viinisivusto oli valtavirran eturintamassa edellyttäessä tilaamista. Vain pieni osa sisällöstä on tutustumismielessä vapaasti luettavissa. Kahdentoista (12) kuukauden tilaus maksaa 32,00 euroa. Tilaajat saavat käyttöönsä laajan viinitietouden tietopankin lisäksi lähes 15000 arvion tietokannan laajoilla hakuominaisuuksilla. Tietokantaan on pidemmän ajan keskiarvona syötetty reilusti yli 600 arviota vuodessa.

Hakujen rajausehdoilla voi valita itselleen sopivat juhla-, arki-, seurustelu- ja ruokailuviinit sekä lukijan muihin tarpeisiin sopivat viinit. Ruoan ja viinin yhdistämisen periaatteet selvitetään myös. Nautiskelija ei asiapainotteisena julkaisuna anna konkreettisia helppoheikkien tyyppisiä ruoan ja viinin yhdistämissuosituksia. Yhdistämisen Nautiskelija jättää lukijan omaan harkintaa tarjamalla kustakin viinistä ruoan sovittamisessa kriittisten ominaisuuksien ja laadun kuvaukset.

Nautiskelijan viiniteoria (Viinin olemus) selvittää kuluttajaystävällisesti mitä viinistä on löydettävissä. Viinistä on nopeasti eri pisteytyskriteereillä selvitettävissä ydinolemus sekä käyttötarkoitus. Tasapainoisessa laatuviinissä kaikki pisteet ovat lähellä toisiaan. Eri pisteiden (tanniinit ja hapot) ja kuvauksen avulla on helppo valita sopiva ruokaviini.

Suurin ja monipuolisin viiniarvioiden tietokanta


Tietokannan viiniarvioiden lukumäärä pitkän ajan keskiarvona kasvanut noin 70:llä kappaleella kuukaudessa, joten lukija pysyy viinimaailman ajan hermolla. Nykyisin uusien arvioiden lukumäärä on keskimäärin 50 kuukaudessa tai 600 vuodessa. 31.12.2003 Nautiskelijan tietokannassa oli 2928 arviota, vuoden 2007 lopussa 6415 arviota ja vuoden 2011 lopussa 10819 arviota. Vuonna 2011 tietokannassa ylittyi 10 000 viiniarvion raja. Vuoden 2014 arvioita/analyysejä oli julkaistu 12978 kappaletta ja vuoden 2016 lopussa 14133 kappaletta.

Nautiskelijan suomenkielisten viiniarvioiden lukumäärä on maailman suurin ja jatkaa vakaata noin 600 arvion vuosikasvuaan. Nautiskelija tavoittelee viineistä tietopanotteisesti kiinnostuneita ja tarvittaessa kriittiseen ajatteluun ja keskusteluun tottuneita henkilöitä. Tieto on tehty kuitenkin helpoksi omaksua myös hektisen nykymaailman kuluttajalle tietotekniikan avulla. Nykymaailman asiatieto on lisääntyvästi sähköisissä tietokannoissa kun lehdet ja muut julkaisut keskittyvät hinnakkaaseen visuaaliseen viihdyttämiseen.

Viinien saatavuuden perusteella vuoden 2016 loputon viiniarvoista lähes kaksi kolmannesta (tarkemmin 64,0 %) koostui Alkon perusvalikoiman viineistä sekä lisäksi kymmenesosa (tarkemmin 9,8 %) koostui Alkon tilausvalikoiman viineistä. Alkon myymien viinien osuus on kolme neljännestä. Ruotsinlaivoille (Tallink-Silja sekä Viking Line) jää seitsemän prosentin osuus. Suomen vähittäismyynnin ulkopuolisten viinien osuus reilu 17 prosenttia. Yli neljä viidesosaa Nautiskelijan 15 vuoden toiminta-aikana arvioimista viineistä edustaa kaikille suomalaisille suhteellisen helposti pienellä vaivalla saatavia viinejä. Monet erikoisviineistä ja ruotsinlaivojen viineistä ovat uusina vuosikertoina ilmestyneet Alkon johonkin valikoimaan. Nautiskelijan viiniarvioissa kaikkien hintaluokkien viineistä viinimaailman perspektiivin säilyttämiseksi lukijalle tarjoillaan edustava otos.

Nautiskelija ei ole missään nimessä unohtanut keskimääräistä ja satunnaista viinikuluttajaa, joka maksaa viinistään nykyisin (Alkossa) reilut yhdeksän euroa viinipullosta tai tilastollisesti 0,75 litrasta viiniä. Viinien keskimääräistä hintaa vääristää tosiasia, että yksikköhinnaltaan edulliset viinit myydään hanapakkauksissa, joihin laatuviinejä on käytännössä mahdoton pakata. Hanapakkausten markkinaosuus on lähes puolet määrällä mitattuna.

Nautiskelija on mahdollistanut nopean viinin etsimisen ilmoittamalla viinin nimessä sekä tuottajan, tavaramerkin, mahdolliset rypäleet sekä aina virallisen alkuperän ja vuosikerran. Esimerkiksi nykyisin suositut hanapakkausviinit saavat nimensä perään kansainvälisen lyhenteen BIB haun helpottamiseksi. Mikäli haluat poimia viinimaailman laadukkaimpia kuuluisuuksia, löytyvät ne monesti arvoviini-haulla. Euroopan 2010-luvun sää ei ole ollut suosiollinen laatuviinien tuottajille, joten vuosikymmenen loppupuolella huippuviinit ovat aitoja vaikeasti saatavia niukkuushyödykkeitä, joten viininystävän taustatiedon korostuu entisestään.

Volyymituotteissa mielikuvien muodostumisessa on usein ratkaisevaa tuottajien/myyjien toiminta sillä suuret rahat tekevät markkinoinnin ja myynninedistämisen kannattavaksi, eikä Nautiskelijan tyylisellä erikoisjulkaisulla ole mahdollista kilpailla isojen pelaajien isojen mielikuvia luovien markkinointibudjettien kanssa. Laatuviineissä, kuten monissa laatupainotteisissa tuotteissa, markkinat ovat pienet, tosin kasvavat.

Laatu- ja huippuviineistä sekä yleensä kalliimmista viineistä kirjoitetaan kuitenkin paljon. Viineistä kirjoittamiseen sekä etenkin keskusteluun Nautiskelija ottaa mielellään osaa. Kohtuuhintaiset ja edulliset viinit aiheuttavat harvoin kuluttajille mainittavaa taloudellista menetystä, vaikka ne eivät toimisikaan (odotetulla tavalla).

Laatuviineissä hinta lähtee helposti eksponentiaaliseen nousuun kun laatu puolestaan lisääntyy vain tipoittain, eikä välttämättä ollenkaan. Kuluttajalle näiden viinien taloudelliset ja nautinnolliset riskit ovat merkittäviä. Riskin pienentämiseen Nautiskelija tarjoaa apua perusteellisilla analyyseillä ja taustatiedolla. Lisäksi viini asetetaan taustatiedoissa inhimilliseen ja kulttuuriperspektiiviin.

Nautiskelija ottaa kohderyhmän suppeuden huomioon siten, että ulkoasussa painotetaan asiaa, kuvat minimoidaan ja lukijoiden odotetaan tarvittaessa perehtyvän analyyttiseen ja taustoittavaan tekstiin sekä arvioivan sen merkitystä itsellensä. Tämän ansiosta lukijoille voidaan tarjota kattavasti julkaisulle reilummin suuria kustannuksia ja runsaasti toimittajan aikaa vieviä arvioita ja vertailuja. Nautiskelija jättää muut inhimillisesti kiinnostavat aspektit, tarinat ja markkinointihenkisyyden muille julkaisuille ja on siis kiinnostunut vain viinipullon sisällöstä tyydytyksen lähteenä.

Itsenäinen riippumaton julkaisu


Nautiskelijan viinisivuston vastaava toimittaja ja juomakriitikko on pitkän linjan viininystävä KTM Ismo Järvinen, joka viiniterminologialla edustaa vuosikertaa 1965. Viinien aistinvarainen ja teoreettinen tieto hänellä on kehittynyt ja kypsynyt 30 vuotta eli yhden sukupolven ajan. Tuija Wasko (os. Järvinen) perusti Nautiskelijan julkaisijan JWJ-Nautiskelija Oy:n, aputoiminimenään Nautiskelija, 27.6.2001. Hän on myös yrityksen nykyinen enemmistöomistaja. Muut omistajat ovat Stephen Wasko ja Ismo Järvinen, jotka kuuluvat puheenjohtaja Tuija Waskon lisäksi hallitukseen. Yhtiön toimitusjohtaja on Ismo Järvinen.

Nautiskelijan arvioimissa tuotteissa ja niiden taustatiedoissa on kyse laadusta ja sen tuottamasta aistinvaraista tyydytyksestä (mielikuvien vastakohtana) muiden elintarvikkeiden tapaan. Tosin monesti laatuviini on mielletty eliitin ja snobien harrastukseksi. Myös suomalainen yhteiskunta vaurastuu ja omaksuu uusia arvostuksia. Kiehtova laatu- ja arvoviini on Nautiskelijalle länsimaisen kulttuurin arvokkaimpia saavutuksia. Nautiskelija on puhtaasti kuluttajan asialla eikä vastaavalla toimittajalla eikä yrityksen omistajilla ole taloudellisia eikä ammatillisia sitoumuksia käsiteltävien tuotteiden tuottajiin, jakeluportaaseen tai myyjiin – mukaan lukien Alko - eturistiriitojen eliminoimiseksi.

Nautiskelijan kirjoitustyyli ja -tapa poikkeavat keskimääräisestä kirjoittelusta ja viinien arvioinnista kuluttajalähtöisellä kriittisyydellään. Yleensä viinien erot ovat kuitenkin vähäisiä eikä Nautiskelija suurenna suppeilla pisteytysjärjestelmillä pieniä laatueroja suuriksi. Laatupisteet kuvaavat selvästi eri ominaisuuksia kuin viinin aistinvaraisia komponentteja kuvaavat tanniinit (katkeroaineet), hapot, hedelmäisyys ja aromit. Kaikki viinit komponentit ovat kuitenkin keskinäisessä vuorovaikutuksessa ja ovat kokonaislaadun osakomponentteja.

Nautiskelijalla nautittavuus- ja peruspisteiden ero kuvaa painottuuko viinissä älyllinen ote vai miellyttävyys. Puhtaita eri ihmisten erilaisia mieltymyksiä kuvaa puolestaan laatuviinien luokittelu harrastajan, asiantuntijan erityisasiantuntijan viineihin. Puhtaasti opittuja makumieltymyksiä tarjoavat erityisasiantuntijan viinit. Erityisasiantuntijan viini voi tarjoilla myös sellaisia aromeja, joka on valtaosalle – mutta ei kuitenkaan kaikille – vierasta. Nautiskelijan 100 pisteen laatupisteet perustuvat koululaitoksen tyyliseen laatutasojaotteluun. Nautiskelijalla (juomakelpoisen viinin) laatuluokkia on – näkökulmasta riippuen – viidestä seitsemään. Seitsemän laatuluokan kohdalla laatuviinit (vähintään 80 pistettä) on jaoteltu viiden pisteen välein hyvään, erittäin hyvään, kiitettävään sekä täydelliseen laatuun.

Viinit pitää panna eri vuosien mukaiseen paremmuusjärjestykseen ja samalla kertoa viinien aistinvarainen olemus. Toiseksi saman vuoden ja saman alueen eri viinit pitää saada pitää saada paremmuusjärjestykseen. Nautiskelija ei käytä vallitsevaa harhaanjohtajaa laadullista pisteytysjärjestelmää, jossa absoluuttinen ja suhteellisen laatu sotketaan markkinointitarpeiden - ja kirjoittajien vaivannäön minimoimisen - vuoksi keskenään. Nautiskelijan viinijulkaisun kokeilunhaluisen lukijan on luonnollisesti pystyttävä Nautiskelijan analysoimien perusteella pystyttävä kalibroimaan pisteet ja ominaisuudet omien mieltymysten ja aistimusten mukaisiksi, jotta hän pystyy tekemään rationaalisia valintoja (mielikuvien ja tarinoiden asemesta).

Nautiskelijan käsityksen mukaan viinikirjoittajilla on nykyisin helposti myyjiä ja tuottajia suurempia tarve muokata ja kalibroida arvioitaan ja kirjoituksiaan myyntimäärien kiilto silmissään. Lehtien ja muiden julkaisujen kilpailu lukijoista on kovaa. Helpoin tapa lisätä saada lisää lukijoita on kirjoittaa niin kuin lukijat toivovat.

Julkaisujen on taloudellisesti mahdotonta analysoida viinin jokainen vuosikerta. Nautiskelijan tietokannan antamien tietojen ja taustatietojen perusteella voi arvioida käyvän vuosikerran ominaisuus ja laatutasoa. Viinit ovat erittäin markkinointivetoista bisnestä muiden kuluttaja tuotteiden tapaan – etenkin STM:n hallinnoiman vähittäismyyntimonopoli Alkon Suomessa.

Täydellisiä ja harmonisia viinejä Nautiskelija lupaa erittäin harvoin, mutta riittävän hyvä -periaate on pysyvä ohjenuora kullekin sopivan budjettirajoitteen puitteissa. Luonnollisesti tyylin, alueen tai hintaluokan parhaimmisto sekä mahdollinen erilaisuus näkyvät heti tietokantahaun tulosteissa. Nautiskelijaa kiehtoo viinien monimuotoisuus. Nautiskelija välttää monimuotoisen kiehtovassa viinimaailmassa (absoluuttisten) pelkistettyjen totuuksien ilmaisemista sekä superlatiivien käyttöä, vaikka tulosteissa selviääkin yksiselitteisesti viinien paremmuusjärjestys.

Viini on kuitenkin vain osa arkea eikä siitä juhlissakaan maltaisia tai hunajaisia huippuhintoja makseta. Kukin lukija voi sitten kalibroida omilla kertoimillansa Nautiskelijan laatu-, happo- ja tanniipisteet omien mieltymyksensä mukaisiksi, jolloin monet Nautiskelijan perusviinit muuttuvat hyväksi ja hyvän laatutason viinit puolestaan huipuiksi. Ihmiset ovat erilaisia eri mieltymyksillä ja erilaisilla arvostuksilla sekä etenkin erilaisilla hintarajoitteilla. Nautiskelija noudattaa koko ajan samoja kriteerejä, jotta kalibrointi toimii samoissa viineissä ja eri alueilla johdonmukaisesti.

Helsingissä 3.1.2017

Ismo Järvinen
Vastaava toimittaja ja juomakriitikko


Sivu päivitetty 3.1.2017

Katso täydentävää lisätietoa:
Nautiskelijan toimitus- ja julkaisupolitiikasta.
Nautiskelijan vuositilauksen tekeminen.

Takaisin etusivulle.

 

© 2002-2022 JWJ-Nautiskelija Oy. Tietosuojaperiaatteet ja toimituspolitiikka. Tietojen kopioiminen ja julkaiseminen on tekijänoikeuslain mukaisella tavalla kielletty. Viinien hintatiedot ovat hankinta- tai arviointihetken hintoja, eikä niitä päivitetä. Katso Nautiskelijan tilaajaperusteisen viinitietosivuston esittely. Nautiskelijan viinitiedon sivusto hyödyntää evästeitä ja sivustoa selaamalla hyväksyt evästeiden käytön.