ISSN 1458-8439

Nautiskelijan viinisivusto

Nautiskelija viinisivusto on tuottajista ja myyjistä (mukaan lukien Alko) riippumaton laatutietoisen ja omaa ajattelua ja päättelyä arvostavan kriittisen viininystävän maksullinen internetjulkaisu. Vain pieni osa sivuston tiedoista on tutustumismielessä vapaasti tai osittain luettavissa. Täydellisten viinien analyysitietojen näkeminen edellyttää tilausta. Nautiskelijalle makuaistimukset sekä niiden kuvaaminen ja analysointi ovat luonnollinen osa elämää. Viinit sekä etenkin laatuviinit edustavat elintarvikkeiden joukossa kiehtovan monimuotoista tyydytyksen lähdettä vertaistaan vailla.

Nautiskelijan Suomen suurin ja monipuolisin lähes 15000 (31.12.2016 tarkalleen 14133) viiniarvion ja -analyysin tietokanta tekee helpoksi omiin tarkoituksiin parhaiten sopivien viinien valinnan. Tämän vuoksi viinit pitää saada eri vuosien mukaiseen paremmuusjärjestykseen ja samalla kertoa viinien aistinvarainen olemus. Toiseksi saman vuoden ja saman alueen eri viinit pitää paremmuusjärjestykseen rationaalisten valintojen ylläpitämiseksi.

Nautiskelija ei käytä vallitsevaa harhaanjohtajaa pisteytysjärjestelmää, jossa absoluuttinen ja suhteellisen laatu sotketaan (kirjoittajien ja julkaisijoiden) markkinointitarpeiden vuoksi keskenään. Tämä tarkoittaa, että volyymiviineistä annetaan kuluttajille kieli- ja pisteytysjärjestelmillä helposti täydellisten viinien mielikuva ainutlaatuisilla ominaisuuksilla. Puhekielellä ilmaistuna halvalla saa siis ainutlaatuisen hyvää viiniä.

Nautiskelijan lukija voi ryhtyä viinivalinnoissa ja viinitietoudessa oman itsensä herraksi tai emännäksi sekä etenkin varmistaa muiden tietolähteiden oikeellisuuden tai yleistettävyyden. Englanniksi käsitteen nimi on Second opinion. Tämän vuoksi Viinivalinnoissa ostaja vastaa lopulta valintojen järkevyydestä. Jo muinaiset roomalaiset tutustuivat tähän ihmisten psyykkiseen ilmiöön. Latinalaisittain ilmaistuna ilmiön nimi on caveat emptor eli diplomaattisesti käännettynä ostaja varokoon. Tätä kuluttajan viineihin liittyvää pulmaa Nautiskelija yrittää kaikin keinoin helpottaa.

Nautiskelija on tilaajillensa suomenkielisen viinitietouden TIETOPANKKI.


TILAAJAN ETUJA:

  • Kuukausittain (noin) 50 uutta viinien ominaisuuksien arvioita lisää jo valmiiksi maailman suurimpaan (lähes 15 000) suomenkielisen viinarvion tietokantaan. Viiniarvioiden kunkin hetken tarkka lukumäärä näkyy etusivun oikeassa yläkulmassa sekä Viiniarvioiden haku –sivun oikeassa yläkulmassa. Tietokannassa on Alkon perusvalikoiman (tai Alkon nykyterminologialla vakiovalikoiman) viinien arviot sekä edustavat arviot Alkon tilausvalikoiman ja (Arkadian) erikoisvalikoiman viinien arvioista. Edustava otos löytyy myös ruotsinlaivojen Silja Linen ja Viking Linen viineistä. Lisäksi tulevat Suomen vähittäismyynnin ulkopuolisten viinien arviot nimellä erikoisviinit.

  • Nautiskelijan viiniteoria nimeltään Viinin olemus aistinvaraisesti. Kuuden ulottuvuuden teoria tekee haastavan laatuviinin kuvaamisen helpoksi. Monipuolisia tietokantahakuja voi lisäksi tehdä esimerkiksi valmistajan, alueiden, rypäleiden, vuosikertojen sekä erilaisten laatupisteiden ja ominaisuuksien perusteella. Varastointikelpoiset ja viinimaailman huippua edustavat arvoviinit löytyvät helposti. Luonnollisesti hektisessä nykymaailmassa annetuilla poimintakriteereillä (esim. maa, alue, rypälelajike ja hintaluokka) lukija näkee nopeasti viinien laatujärjestyksen. Osaamisen karttuessa viininystävä voi hyödyntää yli 20 poimintakriteeriä yhtä aikaa. Valtaosin muutama valintakriteeri liittää ja ne näkyvät tietokantahaun alussa ilman laajennusosaa.

  • Ruoan ja viinin yhdistäminen.
    Esimerkiksi tanniinien ja happojen rajausten perusteella voi etsiä ruoalle, sekä muihin tarkoituksiin parhaimmat viinit. Aromit ovat lisäksi viinien ja ruoan yhteensovittamisessa tärkeitä. Lukijan on helppo poimia muiden julkaisujen sekä etenkin Alkon suosittelema ja omien mieltymysten mukainen viini sekä katsoa viinin ominaisuudet. Sen jälkeen on helppo etsiä vastaavilla ominaisuuksilla muita viinejä. Etenkin Alkolla esimerkiksi viinien voimakkuus ja sitä kautta viinin hinta ei ole välttämättä edes merkityksellinen valinta- ja korvaavuuskriteeri muista ominaisuuksista puhumattakaan. Nautiskelijan juomakriitikko analysoi viinit ainoastaan viineinä mahdollisimman neutraalissa tilanteesta viinien arvioiden vertailukelpoisuuden ja viinien valmistusprosessin muutosten todentamiseksi. Nautiskelija arvioi viinit avoimena normaalin valinta- ja kulutustilanteen mukaisesti.

  • Suomen perusteellisin kuluttajalähtöinen 300 lajikkeen Rypäletietosanakirja selvittää viinissä huipputärkeiden eri rypälelajikkeiden ominaispiirteet ja -aromit sekä lajikeviinien laatupotentiaalin. Saman rypälelajikkeen synonyymit eivätkä paikalliset rypälenimet pääse johtamaan lukijaa harhaan. Rypäletietouden avulla myyjien ja kirjoittajien viinien markkinointisanomalle pystyy helposti antamaan sille oikea aseman ilman hypetystä. Puhekielellä ilmaistuna heikkolaatuisesta rypälelajikkeesta on nykyisin luonnontieteellisen käsityksen perusteella mahdotonta valmistaa huippuviiniä. Näiden taustatietojen avulla saat etiketeistä ja taustatiedosta reilusti enemmän tietoa viinistä ennen pullon avaamista ja viimeistä viiniin tutustumisen jälkeen saat niistä enemmän irti seuraavaa kertaa varten. Laatuviinit ovat kiehtovan monimuotoisia…

  • Viinien kiehtovaan taustatietomaailmaan houkuttelevat säännöllisesti täydennettävät reilusti yli 3000 alkoholipitoisiin juomiin liittyvä tietokysymystä Juomavisassa. Kussakin juomavisaa on kuusi kysymystä ja lukijan on helppo testata viinipainotteisen tietouden osaamisensa. Visailukysymysten tärkeä tavoite on kannustaa tiedon hankintaan sekä päättelyn kehittämiseen.

  • Alkoholijuomien ihmeelliseen, ristiriitaiseen ja kaksinaismoralistiseen arvomaailmaan lukija pääsee vuosittain lisättävän parin kymmenen juomaviisauden avulla laajassa Juomaviisauksien arkistossa. Alkoholi on maailman yleisimpiä ja arvostetuimpia päihteitä. Kaikissa länsimaissa alkoholijuomiin kuuluu jonkinasteinen kaksinaismoraali sekä etenkin monopoli-Suomessa merkittävä kaksinaismoraali. Alkoholista on helppo tehdä pahan syntipukki mutta samalla sitä on valtion helppo hulppeasti verottaa ja vielä kaupan päälle kerätä myyjältä hulppeat monopolivoitot. Lähteiden pääpaino on muualla kuin perinteisessä juomakirjallisuudessa ja juomakirjoittelussa, koska niissä tuodaan harvoin esille ristiriitaisuuksia ja ymmärrystä vaativia ilmiöitä ja asioista. Poimintojen tarkoituksena on tuoda esille (omaan ajatteluun mieltyneille) alkoholiin olennaisesti liittyviä ristiriitaisuuksia kaikilla elämänalueilla.

  • Lisäksi Nautiskelijan viinisivusto tarjoaa paljon muuta viinillistä tietoa, hakusanoja ja artikkeleita kiehtovan viinimaailman tietouden helpompaan ja omaehtoiseen hallintaan... Myynnissä ja markkinoinnissa olennaiselle tarinakerronnalle Nautiskelijan viinisivusto tarjoaa aistinvaraisen ja asiapitoisen täydennyksen. Nautiskelija voi olla haastava seurattava helppoheikkien kohderyhmälle.

NAUTISKELIJAN VIINISIVUSTON TAUSTA


Nautiskelija on maksullinen tilaajaperusteinen julkaisu ja vain pieniosa tiedosta on vapaasti luettavissa. Nautiskelijan tilausvuositilauksen hinta on 32,00 euroa. Sillä tilaaja saa henkilökohtaisen käyttöoikeuden kaikkeen Nautiskelijan viinisivuston sisältöön vuoden ajaksi, mukaan lukien yksittäisten viinien päätietolähde, 15 000 viiniarvion tietokanta. Tietokannassa on Alkon perusvalikoiman viinien arviot sekä edustava otos Alkon tilausvalikoiman ja Arkadian erikoisvalikoiman viinien arvioista samoin kuin edustava Silja Linen ja Viking Linen viinien arvioista. Lisäksi tulevat Suomen vähittäismyynnin ulkopuolisten viinien arviot nimellä erikoisviinit, jotka tarjoavat lisänäkökulmia viinimaailmaan erikoisuuksiin ja harvinaisuuksiin.

Nautiskelijan viiniystäville suunniteltu asiapainotteinen ja sekä tuottajista, tavaratoimittajista ja Alkosta riippumaton sivusto ei sisällä sponsoroituja juttuja ja buffeja. Kaikki kirjoitukset ja arviot perustuvat toimitukselliseen harkintaan sekä Nautiskelijan juomakriitikon itsenäisiin syvällisiin arvioihin. Nautiskelijan juomakriitikko hankkii arvioitavat juomat itse sekä hankkimalla viinit itse omalla rahalla tai osallistumalla omalla rahalla maksullisiin viininmaisteluihin. Nautiskelijan osaaminen perustuu vastaavan toimittajan ja juomakriitikko Ismo Järvinen osaamiseen, ymmärrykseen, harrastukseen ja mielenkiintoon. Ismo Järvinen arvostaa yli kaiken kriittistä ajattelua ja päättelyä sekä asiapainotteisen ymmärryksen lisäämistä kaikilla elämänalueilla.

Nautiskelijan viinisivuston julkaisija on yhtiö nimeltä JWJ-Nautiskelija Oy, joka käyttää rekisteröityä aputoiminimeä Nautiskelija. Nautiskelija on vuonna 2001 perustettu myyjistä, maahantuojista ja tuottajista täysin riippumaton perheyritys. Omistajilla Tuija Wasko (Hallituksen puheenjohtaja), Stephen Wasko ja Ismo Järvinen eikä toimitusjohtaja, KTM Ismo Järvisellä, vuosikertaa 1965, ole minkäänlaisia taloudellisia sitoumuksia maahantuojiin ja myyjiin. Nautiskelijan viinisivusto on ainoastaan (omaehtoiseen ajatteluun ja oppimisen mieltyneen) viinejä arvostavan kuluttajan asialla.

Nautiskelijan viinisivuston avulla lukija voi olla itsenäinen viiniguru ja halutessa ryhtyä aidoksi viinifriikiksi, joka pystyy erottelemaan (viinillisen) faktan fiktiosta.

Makuasioista ja makuasioista ei kannata kiistellä, mutta juomakeskusteluun Nautiskelija tarjoaa erinomaisen ja riippumattoman vaihtoehdon. Halvalla Nautiskelija ei lupaa hyvää viiniä, huippuviineistä puhumattakaan, mutta eri tyylien ja hintaluokkien parhaimmat edustajat löytyvät helposti. Kuuta – auringosta puhumattakaan ? Nautiskelija ei lupaa taivaalta erittäin korkeiden pisteiden avulla vaan Nautiskelijan pisteytys on suomalaisen koulujärjestelmän mukaisesti aidosti erittelevä ja samalla laatutason mukaan ryhmittelevä.

Helsingissä 2.1.2017

Ismo Järvinen
Vastaava toimittaja ja juomakriitikko


Sivu päivitetty 2.1.2017

Katso täydentävää lisätietoa:
Nautiskelijan toiminta-ajatuksesta ja tavoitteista sekä
sekä toimitus- ja julkaisupolitiikasta.

Nautiskelijan vuositilauksen tekeminen.

Takaisin etusivulle.

 

© 2002-2022 JWJ-Nautiskelija Oy. Tietosuojaperiaatteet ja toimituspolitiikka. Tietojen kopioiminen ja julkaiseminen on tekijänoikeuslain mukaisella tavalla kielletty. Viinien hintatiedot ovat hankinta- tai arviointihetken hintoja, eikä niitä päivitetä. Katso Nautiskelijan tilaajaperusteisen viinitietosivuston esittely. Nautiskelijan viinitiedon sivusto hyödyntää evästeitä ja sivustoa selaamalla hyväksyt evästeiden käytön.