ISSN 1458-8439

Tietosuojaperiaatteet, käyttöehdot ja toimituspolitiikka

Takaisin tilauksen tekemiseen


TietosuojaperiaatteetPalveluntarjoaja:
JWJ-Nautiskelija Oy aputoiminimenä Nautiskelija
Kustaankatu 8a A 23
00500 Helsinki
Kotipaikka Helsinki. Y-tunnus 1714311-2. Alv.rek.
Puhelin (09) 773 2217 Sivuston vasemmasta alareunasta löytyy toimittajan sähköpostiosoite.

Internet-palvelun osoite www.nautiskelija.fi, jonka tavoittaa myös osoitteesta www.nautiskelija.com tai yrityksen englanninkielisen nimen perusteella www.connoisseur.fi.

JWJ-Nautiskelija Oy sekä yrityksen aputoiminimi Nautiskelija on rekisteröity 16.8.2001. Yhtiön toimitusjohtaja ja vastaavaa toimittaja on Ismo Järvinen. Hallituksen puheenjohtaja on Tuija Wasko.


Nautiskelija on suomalaisen viinitietouden internetperusteinen tilattava julkaisu viininystävälle sekä kriittiselle kuluttajalle. Palvelussa hyödynnetään Ismo Järvisen laaja 30 vuoden teoreettinen ja käytännön tietämys pitkäaikaisena viinin- ja muiden alkoholijuomien kriittisenä kuluttajana.

Nautiskelija ei kerää vierailevien käyttäjien rekisteriä. Sivujen latauksia seurataan tilastollisesti lokitietojen avulla. Käyttäjiä seurataan ainoastaan istuntokohtaisilla evästeillä (cookie). Tunnistaminen edellyttää käyttäjän omaa kirjautumista palveluun. Tilaajalta lasketaan rekisteröitymiskertojen määrä sekä kirjataan viimeinen rekisteröitymisajankohta hänen itse antamiensa yhteystietojen lisäksi. (Asetuksien omat tiedot –kentät.)

Esittelyluonteisesti pieni osa Nautiskelijan sisällöstä on avointa. Pääosa tiedoista on tarkoitettu vain Nautiskelijan vuositilaajille. Käyttäjätunnus ja salasana säilyvät tilaajarekisterissä, mutta ovat voimassa vain hyväksytyn maksun ajan.

Tilaaja vastaa yhteys- ja käyttäjätietojensa antamisesta sekä niiden oikeellisuudesta ja muuttamisesta, muodostaa käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä tekee ja maksaa tilauksen eri vaihtoehdoissa annettujen ohjeiden mukaisesti. Käyttäjältä ei rekisteröidä syntymäaikaa eikä puhelinnumeroa. Ainoastaan tilaajan osoite ja sähköpostiosoite rekisteröidään Nautiskelijan laskutusta ja mahdollisia yhteydenottotarpeita varten. Nautiskelijan viinisivusto ei luovuta tilaajan tietoja yrityksen ulkopuolelle mihinkään käyttötarkoitukseen. Tiedot säilytetään suojatussa sähköisessä rekisterissä. Rekisteristä vastaa Ismo Järvinen.

Tilaus- ja käyttöehdot


Nautiskelijan 12 kuukauden tilauksen (käyttöoikeuden) hinta on 32,00 euroa sisältäen arvonlisäveroa 24 %. Hinta sisältää kaikki Nautiskelijan palvelun käyttöoikeuteen liittyvät kustannukset eikä muita toimitusmaksuja peritä.

Tilaaja vastaa yhteydenoton aiheuttamista kustannuksista. Nautiskelija ei vastaa yrityksestä riippumattomien tieto- ja teleteknisten syiden aiheuttamista yhteys- ja saatavuusongelmista eikä muista pakottavista palvelun toimittamisen esteistä.

Tilaus astuu voimaan hyväksytyn maksun jälkeen. Tilausmaksua ei palauteta, jos tilaaja keskeyttää palvelun käytön.

Maksun hyväksymisen jälkeen tilaajalla on 12 kuukauden henkilökohtainen käyttöoikeus Nautiskelijan koko sisältöön osoitteessa www.nautiskelija.fi. Nautiskelija on mahdollisimman pitkälle automatisoitu tietokonepohjainen palvelu ja toiminnot ovat pitkälle automatisoituja. Palvelun tarjoajalla on normaali lainmukainen vastuu julkaistuista tiedoista. Nautiskelija on mielipidepainotteinen analyyttinen julkaisu.

Palvelun tuottaja ei vastaa palvelun saatavuuteen liittyvistä teknisistä ongelmista. Tilaaja vastaa selaimensa yhteensopivuudesta Nautiskelijan tarjoamaan palveluun.

Palvelu on vain täysi-ikäisille. Nautiskelija on tuottajista ja myyjistä riippumaton suomenkielisen viinitietouden ja viiniarvioiden tietopankki valistuneelle ja kriittiseen ajatteluun tottuneelle kuluttajalle.

Ongelmatapauksissa yhteydenotto palautteen kautta tai puhelimella (09) 773 2217.

Toimituspolitiikka


Tilaajaperusteisen Nautiskelijan viiniarviot, taustatiedot ja artikkelit ovat vastaavan toimittajan Ismo Järvisen kirjoittamia (ellei toisin mainita). Nautiskelijan viinisivusto on tuottajista, maahantuojista ja myyjistä riippumaton pienen kustannusbudjetin kuluttajien tilausmaksuista riippuva julkaisu. Arvioitujen viinien hankinta ja maistelu tapahtuvat Ismo Järvisen omalla kustannuksella. Ismo Järvinen (syntynyt 1965) on muodolliselta koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (KTM) (HKKK 1995). Lisäksi Nautiskelijan viinijulkaisu hyödyntää hänen vuosikymmenten poikkeuksellisen laajaa kokemusta erilaisten aistimusten erittelemisessä ja kuvaamisessa, joista viineissä tärkeimmät ovat haju-, maku- sekä (suun) tuntoaisti.

Nautiskelijan toimitusperiaatteisiin kuuluu kaupallisen tiedon käsitteleminen kuluttajalle sopivaksi sekä markkinoiden toimintaperiaatteiden selvittäminen. Kuluttaja on vain yksi markkinoiden osapuolista, ja yleensä heikoiten informoitu. Tosin kuluttajien varassa on viime kädessä kaikkien tuotteiden menekki ja organisaatioiden menestyminen, myös viineissä ja alkoholijuomissa kuten muissakin vähittäismyyntituotteissa.

Julkaisun painopiste on analyyttisen viini- ja juomatiedon jakamisessa, kuvallisen, tarinallisen tai elämyksellisen viihdyttämisen asemesta. Nykymaailmassa asiapainotteinen teksti siirtyy lisääntyvästi sähköisiin tietokantoihin kun painettu sana keskittyy kalliiseen visuaaliseen viestintään, mielikuvien luontiin sekä mainostajien tarpeiden tyydyttämiseen.

Nautiskelijan visuaalisena periaatteena ei ole periaate "kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa". Nykyaikaiseen digitaalitekniikkaan sovellettuna periaate kuitenkin kuuluu, että "kuva pystyy valehtelemaan enemmän kuin tuhat sanaa". Kuvat ovat nykyisin digitaalisesti käsiteltyjä, mukaan lukien Nautiskelijan käyttämät. Nautiskelija käyttää harvoin ostettuja, ammattilaisten ottamia sekä ammattilaisten käsittelemiä kuvia. Nautiskelijan ulkoasussa luotetaan pääosin tekstin ajatuksia herättävään voimaan.

Sähköisissä julkaisuissa tietoja voidaan muuttaa jälkikäteen. Nautiskelija sitoutuu tietojen pysyvyyteen, mutta selvät oikeinkirjoitusvirheet sekä ilmiselvät sujuvaa lukemista vaikeuttavat ”lapsukset” korjataan jälkikäteen. Samoin kuvia saatetaan teknisistä syistä lisätä artikkeleihin ja tietoihin jälkikäteen. Nautiskelijan päätoimittaja ja juomakriitikko

Laatuviinit ovat eräs länsimaisen kulttuurin kiehtovimmista tuotteista ja etanoli (arkikielellä alkoholi) on yleisesti hyväksytty sosiaalinen elämän "voiteluaineeksi". Alkoholibisnes, myös viinibisnes, on erittäin kannattava toimiala, jossa markkinoinnilla saadaan helposti tuottajien kaipaamaa lisäarvoa eli lisäkatetta. Nautiskelija pitää huolen omalta osaltaan, että tekniikan kehityksessä tuottajien ammattitaito- ja laatuvaatimuksissa otetaan riittävästi huomioon omia rajallisia (rahallisia) resurssejaan optimoivan ja aistinvaraista tyydytystään maksimoivan kuluttajan näkökulma. Nautiskelijalle viinit ovat kiehtovan erilaisia, eikä pelkästään "hyviä" ja mahdollisesti "huonoja" ilman perusteluja. Oikea ja väärä sekä helposti myös hyvä ja huono ovat viinien yhteydessä veteen piirretty viiva.

Nautiskelijan viinisivuston tavoitteena on tarjota rationaaliselle viininkuluttajalle muita lähteitä täydentävä analyyttispainotteinen osaaminen ja tietämys valistuneisiin viinivalintoihin. Englanniksi tästä tavoitteesta käytetään nimitystä second opinion. Lopulliset päätökset ja valinnat tekee aina kuluttaja oman tietämyksensä ja tarpeidensa puitteissa. Yhteiskunnalliseen alkoholipainotteiseen keskusteluun Nautiskelija yrittää panostaa.

Helsingissä 3.1.2017

Ismo Järvinen
Vastaava toimittaja


Sivu päivitetty 3.1.2017

Täydentävää lisätietoa:
Nautiskelijan toiminta-ajatus ja tavoitteet
. Tiivistetty johdatus Nautiskelijan viinisivustoon löytyy Esittely-kohdasta.
Nautiskelijan vuositilauksen tekeminen.

Takaisin etusivulle.

 

© 2002-2022 JWJ-Nautiskelija Oy. Tietosuojaperiaatteet ja toimituspolitiikka. Tietojen kopioiminen ja julkaiseminen on tekijänoikeuslain mukaisella tavalla kielletty. Viinien hintatiedot ovat hankinta- tai arviointihetken hintoja, eikä niitä päivitetä. Katso Nautiskelijan tilaajaperusteisen viinitietosivuston esittely. Nautiskelijan viinitiedon sivusto hyödyntää evästeitä ja sivustoa selaamalla hyväksyt evästeiden käytön.