Tasapainolla viitataan Nautiskelijan teoriassa happojen, tanniinien, hedelmän, aromien, tyylikkyyden ja voimakkuuden väliseen suhteeseen. Tasapainoon vaikuttavat lisäksi etanoli, makeus ja tammi. Jos mikään näistä ominaisuuksista ei dominoi eikä jotakin ole liian vähän ja niiden suhde sopiva, ovat ominaisuudet keskenään tasapainossa. Tuoksua tai makua ei voi sanoa tasapainoiseksi, jos siinä on jokin läpitunkevan voimakas aromi, joka esimerkiksi ruoan kanssa nautittuna peittää sen. Sopivilla ruokavalinnoilla puolestaan voidaan tasapainottaa esimerkiksi viinin dominoivia happoja tai tanniineja. Osa aistittavista ominaisuuksista, kuten hapot ja tanniinit, ovat kriittisiä tasapainon suhteen, kun taas tyylikkyydellä on niukka merkitys tasapainon kannalta. Nautiskelija arvioi tasapainon ISO-vakiolasin tuoksun perusteella ja sen sama maussa ilman eri mainintaa. Maun tasapainon määrittäminen on ongelmallisempaa, kun se pitäisi arvioida sekä alku- keski- ja jälkimausta. Laatuviineissä ja etenkin huippuviineissä jälkimaku yleensä poikkeaa muista ja on keskeinen voimakkuuden ja laadun mittari. Maun tasapainon aistimukseen vaikuttaa enemmän maistamistapa ja ympäristö kuin tuoksusta arvioituun. Tasapaino-käsite ei Nautiskelijalla sisällä viinin tuoksun ja maun välisen suhteen analysointia: Jos se ei ole riittävän yhteneväinen ilmaistaan erilaisuutta ristiriita-sanalla tai muilla vertailua ilmaisevilla adjektiiveilla. Alaspäin vertailtuna tasapainoisen asteita ovat melko tasapainoinen ja kohtuullisen tasapainoinen. Kohtuullisen tasapainoinen on etenkin kriittiselle henkilölle heikko ilmaisu. Tasapainon vastakohtaa ilmaisee sana hajallaan, tai termi palaset eivät ole integroituneet. Tasapainoista positiivisempi, kiitettävän viinin, termi on harmoninen tai hieman heikompana lähes harmoninen. Harmonia vaatii viiniltä varastointia, jotta kaikki saumat ovat virheettömästi hioutuneet pois eli omaisuuksien vuorovaikutus on täydellinen. Vallitsevaan (markkinointivetoiseen) käytäntöön nähden Nautiskelija on varovainen harmoninen-sanan käytössä.