Termien positiivisuus- tai VERTAILUASTE on huipputärkeää tulkita oikein, etenkin itselle soveltuvasta viitekehyksestä käsin. Inhimillisessä elämässä pyritään positiivisuuteen eli vältetään eksplisiittisesti negatiivisia ilmauksia. Nautiskelijan vertailussa voimakas on laatuviinien ystäville yksiselitteisesti positiivinen määre, mutta ´melko´-etuliite heikentää ominaisuuden määrä puhumattakaan ´kohtuullisesta´ tai vielä heikommasta ´riittävästä´. Kriittiselle (ja väljän budjettirajoitteen) viiniystävälle kohtuullinen määrite on todennäköisesti negatiivinen ilmaus, kun taas keskiluokkaiselle keskivertoviininystävälle se on riittävän hyvä määrite ja yleensä selvästi positiivinen määrite.

Ominaisuuden laatu ja voimakkuus lisääntyvät positiivisten määritteiden voimistuessa. Kielteiset tai vähättelevät määritteet ilmaisevat ominaisuuden eriasteisia puutteita. Esimerkiksi täydellisen viinin jälkimaun määritteen pitää olla vähintään upea ja käytännössä HÄKELLYTTÄVÄ (lue täydellinen). Nämä ovat positiivisempia kuin sana ´voimakas´ tai ´konsentroitunut´, jotka esiintyvät yleensä erittäin hyvässä viinissä.

Myös muilla ilmauksilla kuten –mainen, esimerkiksi sekahedelmäinen, ja –hkö, kuten pyöreähkö, voidaan ilmaista hieman alentunutta määrää.

Nautiskelijan luokittelukriteerit ovat vallitsevaa käytäntöä ankarammat ja lukijoiden pitää huomioida tämä Nautiskelijan arvioita ja luokituksia kalibroidessaan. (Kts. esim. suuntuntuman (täyteläisyys) määrittely.)

Nautiskelijan maksimaalisten eli 100 pisteen viinien puuttuminen perustuu keskeisesti siihen, että viinit arvioidaan ilman laadun ja hinnan suhdetta eli absoluuttisella asteikolla (eikä suositulla suhteellisella, jossa saman alueen tai tyylin viinejä verrataan pääsääntöisesti keskenään). Vanhoja viinejä ei myöskään vallitsevasta käytännöstä poiketen arvioida eri kriteereille eli saman pisteet viinissä eri ikäisinä ilmaisevat eri asioita.

Nautiskelijan täydellisen viinin olemuksessa muut kuin hapot ja tanniinit edellyttävät maksimaalista määrä, mutta ajan mittaan kuusi muuttujaa sekä erikseen arvioitava makeus/pyöreys käyttäytyvät ristiriitaisesti. Etenkin hedelmäisyys ja voimakkuus vähenevät ja tärkeät aromit muuttuvat ajan kuluessa.