Sulkeutunut viittaa yleensä nuoren tai vaiheessa olevan viinin hedelmän ja myös aromien osittaiseen katoamiseen eli tilapäiseen sulkeutumiseen. Nuoressa, mutta jonkinlaista säilytyspotentiaalia omaavassa, viinissä on yleensä jossakin vaiheessa sulkeutuneisuutta, etenkin silloin kuin primaariset ja sekundaariset aromit alkavat integroitua ja muodostaa asteittain tertiaarisia, pullokypsytyksen aromeja. Sulkeutuneisuus ilmenee kaupasta saatavassa viinissä yleensä kun nuoruus jää taakse, mutta ikääntyminen ei ole vielä tapahtunut. Laatuportviineissä sulkeutunut ("TURBULENTTI") kausi voi kestää kymmenen vuotta tai (muinoin) ylikin.

Viineissä hedelmän määrän arvioimisen tekee ongelmalliseksi myös se, että hedelmää sulkeutuu välillä eri kehitysvaiheiden saumakohdissa. Niukkahedelmäinen viini voi parin vuoden (tai laadusta riippuen pitemmän ajan kuluttua) olla jälleen hedelmäinen kun se on avautunut. Sulkeutuneisuuden asteen päätteleminen on vaikeaa ja sen toteamiseksi viinin kannattaa ainakin näytemielessä antaa hapettua.