KARKEATEKOINEN on tyylikkään (ELEGANTTI, HIENOSTUNUT) vastakohta eli vierasperäisillä sanoilla (Nautiskelijalla) RUSTIIKKI on elegantin vastakohta (Nautiskelijalla). Karkeatekoinen, rustiikki ja MAALAISMAINEN ovat synonyymejä samoin kuin robusti. Monesti viinin tyylikkyys ja karkeatekoisuus ovat käyttäjäriippuvaisia niiden vaikean määriteltävyyden vuoksi.

Nautiskelijalla (monista muista poiketen) nämä ominaisuudet liittyvät aromien laatuun ja etenkin maaperään sekä viinin yleisvaikutelmaan, mutta erittäin harvoin esimerkiksi tanniineihin ja happoihin, joiden olemus kuvataan erikseen.

Analogia

Käsiteparin eroa Nautiskelijalla kuvaa parhaiten vertauskuva menneiden vuosisatojen asuinrakennuksista. Kun yläluokka asui kartanoissa ja linnoissa, joissa oli (suhteellisen) puhdasta ja valoisaa ja huonekaluissa, kuvioinnissa ja yleensä kaikissa pinnoissa oli varaa kiinnittää huomiota esteettisyyteen asui tavallinen talonpoika, torppari tai köyhälistö savupirteissä, jotka olivat pimeitä ja likaisia eikä pintojen ulkonäköön ja esteettiseen tyydytykseen ollut mahdollisuuksia kiinnittää huomiota vaan hengissä pysyminen oli pääasia.

Yleensä ranskalaisiin laatuviineihin, ja myös perusviineihin, yhdistetään tyylikkyyttä kun perinteisesti etenkin espanjalaiset ja Uuden Maailman viinit olivat karkeatekoisia. Tyylikkyyden muodostumiseen vaikuttaa maaperän ja ilmaston lisäksi käymis- ja kellaritekniikka, joten myös muualla kuin Ranskassa pystytään valmistamaan tyylikkäitä viinejä. Ranskalaisten on marginaalisen ilmastonsa vuoksi pakko antaa tyylikkyydelle painoa, kun massiivisia ja kaikkea paljon sisältäviä viinejä siellä on vaikea valmistaa. Tekniikan ja ymmärryksen lisääntyessä massiivisiin viineihin saadaan myös tyylikkyyttä.

Ammattitaidolla ja modernilla tekniikalla saadaan edulliset viinit VIILATTUa ja laatuviinit HIOTTUa. Nautiskelijalla tyylikäs-käsite sisältää hiottu-merkityksen. Mikäli viini on valmistustekniikalla hiottu ei sen kuitenkaan tarvitse olla yhtä tyylikäs ja analyysista tämä suhde tulee esille. Käsitteiden ero on osittain keinotekoinen ja lopputulos riippuu siitä minkälaiset ominaisuudet, kuten eläinten ja maaperän aromit, ovat tyylikkäitä. Erittäin vanhan huippuviinin luokitteleminen elegantiksi on Nautiskelijalle ongelmallista eli tyylikkyys (hioutuneisuus) muuttuu iän suhteen.

Joillekin vain ranskalaiset viinit ovat (olleet) elegantteja, mutta Nautiskelija löytää tyylikkyyttä myös muualta Euroopasta sekä Uudesta Maailmasta. Hiominen on puolestaan nykyisin kaikissa laatuviineissä luonnollista. Edullisetkaan viinit ovat nykyisin harvoin ainakaan viilaamattomia.

Elegantti ja hiottu -sanojen vastakohtien käyttö on ongelmallista. Mikäli kuvauksissa puhutaan karkeatekoisuudesta, on se hälyttävää.