Nautiskelijalle keskeinen laatuviinien kiehtovuus muodostuu erilaisuudesta ja muihin ruokiin nähden poikkeuksellista voimakkuudesta. Viinien arkielämään nähden poikkeuksellisen sävykkyyden vuoksi PELKISTÄVÄt kommentit kätkevät tätä tärkeää lisäarvoa. Yksiselitteisyyttä kuitenkin tarvitaan koska aika on rajallista. Nautiskelijalla pelkistävyys toteutuu nautittavuuspisteissä (N) ja kriittisemmille henkilöille (perus)pisteissä (P). Viinin tulevaisuutta juoville kriteerinä ovat potentiaaliset pisteet (PP). Yksittäisesti tärkein raja on laatuviiniltä edellytettävät hyvät 80 pistettä.

Lisäksi viini voi muuttua, etenkin volyymiviineissä, ajan suhteen vuoden parinkin aikana, joten tulevaisuuden ominaisuuksien analysoiminen maisteluhetkellä saattaa olla ennustajaeukon hommaa ja vaatii ehdottomasti tietoa viinin aikaisempien vuosikertojen käyttäytymisestä iän suhteen.

Nopeakiertoisissa volyymiviineissä pitää tuottaa (kymmeniä) miljoonia litroja samaa tavaraa mahdollisimman halvalla. Näissä sävykkyys ja ”vaikeat” aromit eivät voi olla perusominaisuuksina. Lisäksi nykyisin, myös viinibisneksessä suuryhtiöiden aikakaudella, markkinoinnin kuluosuus lisääntyy tuotannon kustannuksella.

Kohtuuhintaiset, alle kymmenen euron, ja etenkin tätä halvemmat viinit, valmistetaan PROSESSITEOLLISUUDEN PERIAATTEILLA, jossa Nautiskelijan pelkistetyn määritelmän mukaisesti "heterogeeniset alkutuotteet pitää muuttaa homogeeniseksi lopputuotteeksi".