Nautiskelijan kriitikko tekee viineistä itselleen muistiinpanot analyysin mukaisena eli arvioi erikseen tuoksun ominaisuudet sekä aromit ISO-lasilla sekä mausta alku, keski- ja jälkimaun sekä maun aromit. Nimensä mukaisesti analyysi on työläs ja aikaa vievä sekä vaatii yleensä (vähintään) kuuden senttilitran viinimäärän. Kolmen senttilitran annoksella luotettavaa (Nautiskelijan) analyysia on mahdoton tehdä. Analyysi on pitkä ja ehkä vaikeampi hahmottaa sekä sisältää tärkeiden sanojen toistoa, mutta esimerkiksi hedelmäisyyden asteen erot alku- ja loppumaussa ovat huipputärkeitä laatuindikaattoreita. Aromien subjektiivisuuden vuoksi ne ovat eri virkkeissä ja siten helposti hypättävissä yli. Tulkinnan kannalta tärkeitä ovat tuoksun ja maun ensimmäiset virkkeet sekä laatu- ja etenkin huippuviineissä jälkimaun kuvaus. Viinistä kirjoitetaan myös lyhyempi ARVIO, joka sisältää myös näkemystä ja tulkintaa perinteisen viiniarvioinnin tyyliin. Analyysi kirjoitetaan kriitikon arvioimien ominaisuuksien ja assosiaatioiden perusteella. Arvio ja analyysi ovat toisiaan täydentäviä ja lähestyvät viiniä eri näkökulmasta. Omat asetukset -kohdasta voi valita tulosteisiin arvioin tai analyysin tai molemmat.