Friikin viini, tai FRIIKEILLE, tarkoittaa pääsääntöisesti erityisasiantuntijan luokitusta. Sanan merkitys ilmaisee sanoman eli viinin arvostaminen ei ole luontaista vaan opittua ja vaatii reilua älyllistä uteliaisuutta ja/tai seikkailunhalua. Yleensä Nautiskelija käyttää tätä erittäin vanhojen viinien pisteytyksessä yhteydessä viittaamalla siihen että erilaisilla painotuksilla pisteet olisivat korkeammat.

Lähes samaa tarkoittava, mutta positiivisempi ilmaus on määritelmä ÄLYLLISEEN NAUTISKELUUN eli tyydytys saadaan vasta aivojen prosessoinnin jälkeen eikä välittömistä aistimuksista. Mutkattomuus tai arkikiellellä ”helppous” ei siis kuulu tällaisen viinin ominaisuuksiin.