Yleensä huippuviineihin yhdistetään (erittäin) pieni tuotanto sekä käsityömenetelmät. Tämän vuoksi viinimaailmassa alkoivat yleistyä erittäin pienet viininvalmistamot 1980-luvulta lähtien. Englanniksi ne nimettiin (monesti niiden konkreettisen sijaintipaikan mukaan) "autotalliviininvalmistamoiksi" ja niiden nimitykseksi vakiintui GARAGE WINERY tai (harvemmin) micro winery.

Garage kääntyy suomeksi parhaiten sanalla nyrkkipaja ja vaikka sen merkitys on suomen kielellä englantia negatiivisempi, käyttää Nautiskelija näistä huippukalliita viinejä valmistamista huippupienistä viininvalmistamoista nimitystä (kalliiden viinien) nyrkkipaja, monesti ilman sulussa olevaa tarkestavaa määrittelyä.