Ranskassa oli ennen modernia aikaa sekä ilmastolliset edellytykset että kulttuuriset perinteet laatuviinien tuottamiseen, joten monesti ranskankielisestä viiniterminologiasta on hyötyä, jotta asia saadaan yksiselitteisesti kuvattua. Nykyisin viinikirjallisuudessa ja viinitieteessä yleinen englanti on myös viiniterminologian osalta osittain puutteellinen, joten myös siellä käytetään ranskankielisiä termejä. Tosin viininvalmistus ja -viljely ovat nykyisin merkittävästi anglosaksien dominoima tieteenala.

Viiniasiantuntijoiden kannattaa tottua ainakin passiivisesti ranskankielisten termien hallintaan sekä ääntämissääntöihin. (Snobismillakin voi yrittää hankkia arvovaltaa.) Ranska tuottaa monien harrastajien mielestä edelleenkin ainoat mainitsemisen arvoiset maailman huippuviinit, joten heidän on sitä tärkeämpi hallita heille merkityksellinen kieli ja ymmärtää jotakin niitä tuottavasta kulttuurista.