Vanhojen viinien ystäville (englanninkielinen) termi ULLAGE on erittäin tärkeä, sillä siitä pystyy tekemään päätelmiä viinin varastoinnista ja sitä kautta kunnosta. Ullage kääntyy parhaiten sanalla (neste)vaje tai myös VUOTOTAPPIO ja sillä mitataan haihtuneen viiniin määrää.

Bordeaux-pullon pullon muodon yhtenä kehittelykriteerinä on ollut nestevaje, jonka määrästä tai nestepinnan korkeudesta näkyy haihtuneen viinin määrää. Jos nestepinta on hartiatasolla alle kaulan, vaikuttaa se jo laskevasti viinin arvoon, koska runsas happi on todennäköisesti hapettanut myös viiniä ja etenkin etanolia etikaksi. Tästä pitää varoittaa jo hinnastossa tai huutokauppaluettelossa. Alhainen nestepinta indikoi viinin varastointia (ainakin jossakin elämänvaiheessa) lämpimässä ja kuivassa tilassa (suositusten vastaisesti).

Ranskaksi ullage kirjoitetaan ouillage, joka tosin tarkoittaa myös viinitynnyrin täyttämistä (engl. topping up) samalla viinillä, jotta haihtunut viini saadaan korvattua eikä tynnyriin jää happea.