Mitat ovat usein likiarvoja, joten viimeiset desimaalit voivat vaihdella ilmoitus- ja laskentatarkkuudesta riippuen. Etenkin päässälaskua varten kannattaa lukuja pyöristää reilumminkin. Metrijärjestelmä on valtaosassa maista käytössä ja yleensä kansainväliset tilastot tehdään metrijärjestelmä, mutta tiedonvälitystä voimakkaasti hallitsevat amerikkalaiset ovat mieltyneet perinteisiin ja metrijärjestelmään sopimattomiin mittoihin, joten alla eri mittayksiköiden muuntokertoimia.

Pituus

1 kilometri on 0,6214 (maa)mailia tai käänteislukuna yksi maili on 1,6093 kilometriä. (Merimaili on kuitenkin 1,852 kilometriä). Jaardi (yard) on 0,9144 metriä. Jalka (foot, mon. feet, ft) on 0,3048 metriä ja käänteislukuna yksi metri on 3,2808 jalkaa. Tuuma (inch) on 2,54 senttimetriä ja vastaavasti senttimetri (cm) on 0,3937 tummaa (in).

Pinta-ala

Metrijärjestelmän mukainen pinta-alayksikkö on neliömetri. Aari on puolestaan 100 neliömetriä ja hehtaari (ha) 10 000 neliömetriä eli muodostuu 100 metrin pituisista neliön muodostavista sivuista. Neliökilometri on 100 hehtaaria. EEKKERI tai englantilaisittain ACRE on anglosaksien käyttämä mittari viljelyalalle. Amerikkalaiset käyttävät harvoin metrijärjestelmän hehtaaria, joka on 2,4711 eekkeriä. Yksi eekkeri on puolestaan 0,4047 hehtaaria tai neliömetreinä 4047. Eekkerin muotoisen neliön sivun pituus on 63,61 metriä. Neliömaili (square mile) on 2,59 neliökilometriä ja käänteislukuna neliökilometri on 0,3861 neliömailia. Monesti taloista anglosaksit käyttävät neliöjalkaa (square foot), joka on 0,0929 neliömetriä tai käänteislukuna neliömetri on 10,76 neliöjalkaa.

Lämpötila

Veden kiehumispiste normaalipaineessa on 100 astetta Celsiusta ja jäätymispiste 0 astetta Celsiusta. Anglosaksit eri lailla kalibroitua mittayksikköä FAHRENHEIT-asteita ilmoittaessaan. Fahrenheit-yksiköillä veden jäätymispiste on 32 astetta ja kiehumispiste 212 astetta.

Celsius-asteet saa muutettua Fahrenheit-asteiksi kertomalla luvun yhdeksällä, sen jälkeen jakamalla tuloksen viidellä ja lopuksi lisäämällä jakotulokseen 32. Fahrenheit-asteet saa puolestaan muutettua Celsius-asteiksi vähentämällä ensin luvusta 32 sekä kertomalla erotuksen luvulla viisi sekä lopuksi jakamalla tuloksen viidellä. Siten esimerkiksi viinimaailmassa huoneenlämpötilaa tarkoittava 18 astetta Celsiusta on Fahrenheiteina tarkalleen 64,4 ja pyöristettynä 64 astetta F.

Murtolukua käytettäessä muuntokerroin on 1,8. Celsius-asteet saadaan muutettua Fahrenheiteiksi kertomalla ne 1,8:lla sekä lisäämällä 32. Vastaavasti Fahrenheit-asteet saadaan Celsius-asteiksi vähentämällä ensin luku 32 ja sen jälkeen jakamalla erotus kertoimella 1,8.

Tilavuus

Viinien ja juomien tilastoyksikkönä käytetään usein HEHTOLITRAa (hl). 1 hehtolitra = 100 litraa. Toinen tilastoyksikkö on LAATIKKO (CASE), joka on yhdeksän (9) litraa eli määritelmällisesti 12 kappaletta 0,75 litran pulloja. Laatikko on yleinen etenkin tisleiden tilastoyksikkönä. Anglosaksit käyttävät monesti (tarjoiltavista) juomista mittana TUOPPIa (pint, pt) sekä sen kerrannaista GALLONAa (gal). Lukijan kuitenkin pitää tarkistaa puhutaanko englantilaisesta vai amerikkalaisesta tuopista. Englantilainen tuoppi on 0,5683 litraa ja sen kahdeksan kerrannaisena gallona 4,5464 litraa. Amerikkalainen tuoppi on puolestaan alle puoli litraa, 0,4731 l. Vastaavasti amerikkalainen gallona on kahdeksan tuoppia eli 3,7848 litraa. Amerikkalainen tuoppi ja gallona on 84,25 prosenttia vastaavista englantilaisista. Englantilainen tilavuusunssi (fluid ounce, fl oz) on 0,284 dl ja amerikkalainen tilavu