Laadukkaimmista viineistä käytetään kirjavia määritelmiä ja käsitteitä, jotka riippuvan käyttäjän tarkoitusperistä. Etenkin myyjäpuolella viinien yleisluokittelu laadun perusteella ei ole harvinaista. Käsite fine wine on ollut suosittu huutokauppataloilla ja myös räätälöityjä paketteja myyvillä kauppiailla. Aluksi käsite liittyi lähinnä Porvoon (ja Burgundin) alueen luokiteltuihin viineihin, mutta on laajentunut siitä muiden maiden ja alueiden laadukkaimpiin tuottajiin. Valmistajan ja sen viinien imago riippuu ratkaisevasti mihin luokkaan kauppiaat ja ostavat sijoittavat viinin ja yleensä segmentointi on helpointa tehdä hinnalla (ainakin lyhyellä tähtäyksellä) tai tuottamalla viiniä erittäin vähäisiä määriä. Nykyisin suosittu englanninkielinen sana on premium. Nautiskelijalla huippuviini tarkoittaa karkeasti yleistäen kiitettävät pisteet (vähintään 90 ja mielellään hieman yli) saanutta viiniä. Tällainen viini on kuitenkin itsessään selvä taideteos. Nämä viinit ovat todellisia niukkuushyödykkeitä ja niiden kysynnän edelleen jatkaessa reilusti tarjontaa suurempaa kasvua pitää niistä olla valmis puhekielellä ilmaistuna olla valmis maksamaan hunajaa. Englantilainen nimitys on lähinnä great wine (ja osittain fine wine). Amerikkalaiset käyttävät yleensä adjektiiveja outstanding ja terävimmälle kärjelle extraordinary tai muita vastaavia adjektiiveja, joista yksi voi olla premium tai ultra-premium. (Kahta viimeistä määritelmää käytetään yleisesti hinnakkaiden tisleiden markkinoinnissa.) Laatuviini on Nautiskelijalla hyvät tai erittäin hyvät pisteet (80-89 pistettä saanut viini). Englantilainen termi erittäin hyvälle viinille olisi lähinnä fine wine. Amerikkalaiset käyttävät lähinnä good ja very good ilmaisuja. Monet tämän laatuisista viineistä on erittäin kalliita, jos etiketissä on muodissa oleva alueen ja/tai rypäleen nimi, mutta viininharrastajan pitäisi etsimällä löytää myös (nautiskelun ja lompakon kannalta) järkevästi hinnoiteltuja viinejä tässä laatuluokassa. Nautiskelijan luokituksessa erityisasiantuntijan, asiantuntijan ja harrastajan viinin pitää ainakin yhdellä laatumittarilla kolmesta saada vähintään 80 pistettä. Näissä viineissä on panostettu laatuun ja niitä voi kuvata myös sanalla persoonallinen tai puhekielellä ilmaistuna niistä saa jo vibroja. Nautiskelijan luokittelussa suositeltava perusviini asettuu pisteillä mitattuna välille 70-79. Nautiskelijan (subjektiiviset) pisteet keskinkertaiselle viinille on 75. (Pisteitä ei ole painotettu myytyjen määrien perusteella eikä pistejakauma välttämättä kuvaa normaalijakaumaa). Amerikkalainen adjektiivi olisi lähinnä average (tai mediocre). Näissä viineissä tärkeintä on (laatuun nähden) edullinen hinta. Perusviinien hinta saisi olla enintään kahdeksan euroa (tosin viinin hintojen nousun jatkuessa raja ylittynee yhä useammin). Nautiskelija käyttää perusviinistä myös (kielteisemmässä merkityksessä) sanaa volyymiviini, joita tuotetaan prosessiteollisuuden periaatteilla ja markkinoidaan hinnalla ja mielikuvilla. Englanninkielisiä termejä ovat lähinnä basic ja ordinary wine.