Etanolista (C2H5OH) käytetään myös puhekielessä nimitystä ALKOHOLI, vaikka alkoholijuomien olennainen kemikaali etanoli on vain kemiallisten alkoholiksi nimettyjen orgaanisten aineiden yksi yhdiste. Yksiarvoinen alkoholi metanoli on puolestaan myrkyllinen. Elimistön kyky polttaa etanolia perustuu siihen, että sitä syntyy myös pieniä määriä aineenvaihdunnassa.

Etanolin kiehumispiste on 78 ºC kun vedellä se on sata astetta (normaalipaineessa). Tislattaessa alkoholipitoista nestettä ensin haihtuu etanoli vettä alhaisemman haihtumispisteensä ansiosta. Arktisissa oloissa etanoli on hyvä neste, sillä sen jäätymispiste on niin alhainen kuin -111 ºC, tosin normaalilla 40-volttisella juomalla noin -20 º C. Etanoli on myös hyvä yleisliuotin ja säilöntäaine. Liuotinominaisuuksiin perustuu etanolin vaikutus elimistössä sekä suorituskykyyn että henkisiin ominaisuuksiin.

Etanoli on vettä kevyempää ja sen ominaispaino on 0,79 (kg/l tai g/ml) kun se vedellä on yksi. Tämä aiheuttaa puolestaan ongelmia alkoholipitoisuuden suhteellisessa ilmoittamisessa. Kun etanolin ja veden sekoituksen suhteita ilmoitetaan tarkoittaa esimerkiksi 12,0 til-% (tilavuusprosenttia), että normaalissa viinipullossa, 750 ml, on 90 ml (millilitraa) etanolia, mutta painoprosentteina ilmoitettuna vastaava luku on (90 (ml) x 0,79 (g/ml)) / (660 (ml) x 1 (g/ml) + 90 (ml) x 0,79 (g/ml)) x 100 = 9,7 p-% (painoprosenttia). (Luku soveltuu arvioksi kuivan viinipullon etanolin painoprosentista, sillä nesteen on liuennut hieman myös muita aineita. Likööreissä ja muissa korkean sokeripitoisuuden juomissa pitää lisäksi tietää sokeripitoisuus, koska veden ja sokerin liuoksen ominaispaino ei ole yksi.)

Veren alkoholipitoisuuden sekä palamisnopeuden laskemisessa pitää selvittää etanolin määrä eikä tilavuus. Tämän vuoksi nyrkkisääntö etanolin määrän laskemisessa on, että ensin selvitetään pullon tilavuus (pakollinen tieto) sekä etanolin määrä tilavuusprosentteina (pakollinen tieto) ja nämä kerrotaan keskenään ja sen jälkeen luvusta vähennetään viidennes tai kerrotaan 0,8:lla, jolloin saadaan käyttökelpoinen arvio etanolin määrästä. Tässä tapauksessa 90 ml x 0,8 = 72 g. Vastaavasti määrä tai painoprosentti tiedettäessä jaetaan luku 0,8:lla tai lisätään lukuun neljännes eli 72/0,8 = 90 (ml). EU:n ulkopuolella kannattaa olla tarkka, etenkin väkevissä, alkoholipitoisuuden mittarista, sillä myös muunlaisia mittareita on olemassa.

Etanolin energiapitoisuus, 7 kcal/g tai nykyisellä energiamittarilla 29,3 kJ, myös selvästi rasvaa ja proteiinia (4 kcal/g) korkeampi, mutta rasvaa (9 kcal/g) alhaisempi (1 kcal=4,186 kJ). Elimistö joutuu kuitenkin prosessoimaan etanolia käyttökelpoisempaan muotoon, joten kaikki etanolin energia ei joudu "hyötykäyttöön".

ETANOLIN PALAMISNOPEUS elimistössä on erittäin pelkistetyllä laskusäännöllä 1g / 1h / 10 painokiloa eli tunnissa maksa polttaa kymmentä painokiloa kohden noin gramman etanolia. Maksan harjoittelu ja kunto voivat vaikuttaa voimakkaasti palamisnopeuteen sekä lisäävästi että vähentävästi. Nyrkkisääntönä etanolin vaikutuksia arvioitaessa kannattaa muistaa, että etanoli nostaa (perusteettomasti) itsetuntoa eli vaikka oma arvio suorituskyvystä on noussut näyttävät objektiiviset mittarit mitattavan suorituskyvyn selvää heikkenemistä.