Yhdysvaltain liittovaltion alkoholivalvontaviranomainen oli vuosina 1972-2002 nimeltään Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, lyhennettynä yleensä BATF. Virasto oli toiminut Valtiovarainministeriön alaisuudessa. Se vastasi myös alkoholiverojen kannosta ja tällaisen valtion viraston historia alkaa vuodesta 1789. Budjettivuonna 2001 BATF keräsi alkoholiveroja reilut 8,1 miljardia dollaria, josta viinien osuus oli 692 miljoonaa dollaria. Virasto vastasi alkoholiasioissa kaikesta veronkannosta viinien AVA-alueiden määrittämiseen, etikettisäädöksiin, juomien laadun, valmistuksen sekä maahantuonnin valvontaan sekä säädösten toimeenpanoon. Nimi mainitaan yleensä eurooppalaisissa viinikirjoissa ja -lehdissä, koska alkoholin ja tupakan niputtaminen ymmärretään, mutta aseiden liittäminen niihin on herättänyt huvittuneisuutta. Tosin alkoholijuomien yhdistäminen tupakkaan ja tuliaseisiin selittynee osaltaan juomateollisuuden toiveilla. Yhdysvaltain toinen mahdollinen valvontaviranomainen Food and Drugs Administration, FDA olisi todennäköisesti kiinnostunut kovemmasta sääntelystä, ja etenkin kuluttajia suojaavista pakkausmerkinnöistä sekä muista bisnestä – ainakin lyhyellä aikavälillä - haittaavista määräyksistä ja varmistuksista. Lisäksi sen on pelätty olevan suosiollisempi ankaralle sääntelylle sekä herkistävän korviaan, teollisuuden mielestä, liikaa raittiusväelle. Syyskuun 2001 New Yorkin World Trade Centerin terrori-iskujen jälkeen vuonna 2002 laadittiin uusi kotimaan turvallisuuslaki Homeland Security Act, joka vaikutti myös alkoholiin, ja siten viineihin liittyvään viranomaistoimintaan. Lain seurauksena BATF jaettiin kahtia virallisesti 24.1.2003 eurooppalaisten paremmin ymmärtämällä tavalla. Valtiovarainministeriön (Treasury Department) alainen Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau, lyhennettynä TTB, vastaa alkoholi- ja tupakkaelinkeinon säätelystä ja verotuksesta sekä tilastoinnista. Viraston toinen osa, joka käyttää vanhaa nimeä Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, virallisesti lyhennettynä AFT, siirtyi Oikeusministeriön (Justice Department) alaisuuteen. Se keskittyy nyt pääosin aseiden ja räjähdysaineiden valvontaan, mutta vastaa myös alkoholiin liittyvän rikollisen toiminnan, kuten salakuljetuksen, valvonnasta. AFTilla on uudessa järjestelyssä vastuulla toimeenpanovalta sekä säädösten vastaisen toiminnan ehkäiseminen. Alkoholivalvonnalta sekä lainsäädännön kehittämiseltä vei BATFin aikana resursseja kiireellisemmät ase- ja räjähdysainetutkimukset vähemmän tärkeiden tupakka- ja alkoholiasioiden asemesta. Uudessa virastossa, siis nimeltään TTB, Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau:n virkailijat pystyvät paremmin keskittymään viralliseen toimenkuvaansa. TTB:n perustamissuunnitelmissa oli kehittää noin 200 henkilön virasto, kun jakautumishetkellä siihen tuli 40 virkailijaa vanhasta BATF-virastosta. TTB-vastaa myös siten esimerkiksi viinien terveellisyyden valvonnasta sekä siihen liittyvistä laboratoriotoiminnoista. Vuodesta 2003 lähtien viiniasioissa on pitänyt puhua siis virastosta nimeltä Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau, lyhennettynä TTB. Vanhan viraston Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms uusi lyhenne on puolestaan AFT ja alkoholiasioissa sen kanssa joutuvat tekemisiin säädösten vastaisesta toiminnasta epäillyt. Sivu päivitetty 1.5.2007