Barbaarisuus liitetään yleensä antiikin kielenkäyttöön. Koska sivistystä ja edistyksellisyyttä käytetään ainakin puhekielessä barbaarisuuden vastakohtana myös nykyaikana kannattaa monen omaa edistyksellisyyttään arvostavan viininjuojan pitää mielessä roomalaisten käsitys barbaarisista juomatavoista.

Muinaisten roomalaisten mielestä barbaarista oli juoda viini viininä ilman laimentamista tai maustamista. Vedellä laimentaminen oli yleisin käytäntö (ainakin juhlahetkinä). Juhlissa isännän päätettävä sekoitussuhde oli tyypillisesti yksi osa viiniä ja kolme osaa vettä. Merivedellä saatiin lisäksi viiniin myös silloisten kuluttajien arvostamaan pehmeyttä.

Nykyaikaisen viininystävän kannattaa ottaa tämä näkökulma huomioon verratuna muiden alholijuomien käyttäjiin kun hän tekee omasta edistyksellisyydestään, terveystietoisuudestaan ja/tai muista nykykulttuurin arvostamista ominaisuuksista tai etenkin muiden takapajuisuudesta päätelmiä. Antiikin aikana ei tunnettu tisleitä ja laimentamaton viini oli väkevin alkoholijuoma. Epäilemättä myös antiikin ihmisillä oli jonkinlaista käsitystä viinin tehoaineen sietokyvystä, etenkin kun juhlittiin pitkän kaavan mukaan.