Vetisyyden synonyyminä Nautiskelija käyttää vähemmän negatiivista sanaa OHUT. Arkikielen samaa tarkoittava termi on LAIHA. Mikäli viinissä aistii vetisyyttä ei se määritelmällisesti voi olla täyteläinen. Ohuudella tai vetisyydellä ilmaistaan konsentraation niukkuutta. Voimakkaasti uutettu eli korkean uutospitoisuuden viini saattaa myös olla vetinen, kun rypäleen luontainen konsentraatio on ollut liian niukkaa tehoviljelyn tai sateiden vuoksi. Nautiskelijan määritelmän mukaan kevyen suuntuntuman viini ei oletusarvoisesti ole vetinen. Halvoissa viineissä vetisyys aistitaan potkun puutteena ja lähtökohtaisesti mukana eikä sitä erikseen mainita. ´Kohtuullisen voimakas´ on laadullisesti heikko voimakkuuden määrite. (Nautiskelijalla) (linkki)mehumainen on yksiselitteisesti negatiivinen ilmaus ja tarkoittaa ”viinalla blandattua mietoa mehua”. Objektiivisesti mitattuna miedossa kuivassa viinissä on vettä yleensä 85 prosenttia, joten vetisyyden ilmaus kuvauksessa on siis aistinvaraisen konsentraation vastakohta.